TIT ผลิตทองแดงเพื่อใช้งานทุกประเภทในประเทศไทย

คุณภาพ

นโยบายคุณภาพสินค้า

 1. ใส่ใจกับคุณภาพของสินค้า
 2. ความรับชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. บริการสนับสนุนลูกค้า
 4. การพัฒนาบุคลากร
 5. การเตรียมตัวเพื่อความปลอดภัย
 6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เอกสารรับรองมาตรฐาน

 •  ISO 9001 : 2015
 •  ISO 14001 : 2015
 •  IATF16949 : 2016
 •  GLOBAL SECURITY VERIFICATION
 •  Quality & Environmenttal Policy
 •   C-TPAT
 •  ผ่านมาตรฐาน UL

การวางระบบตรวจสอบขนาด

ด้วยเครื่องมือการวัดตรวจสอบด้วยรูปภาพของเครื่องจักรของเรา ไม่ว่าจะเป็นใคร เพียงแค่วางและกดปุ่ม ก็สามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประเมินแนวโน้มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัสดุได้อย่างง่ายดาย (ควบคุมมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการส่งfeedbackอย่างรวดเร็วไปที่ไลน์การผลิตและผู้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์)


เครื่องมือวิเคราะห์,สังเกตการณ์

สามารถวิเคราะห์ส่วนที่เป็นขดลวดขนาดเล็กได้ด้วยเครื่องมือวัดแบบ One – Shot 3D


สามารถตรวจสอบ,สังเกตการณ์อาการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยด้วยกล้องจุลทรรศน์ความละเอียดสูง


ตรวจสอบกระบวนการผลิตขดลวดด้วยกล้อง High-speed Camera


ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือด้วยตัวเอง (ระบบการควบคุมที่ไม่เหมือนใคร)


สุดยอดช่างฝีมือที่มีการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ (Know-How)


ควบคุมผลผลิตแบบเรียลไทม์ (ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบการทำงานในแต่ละหน่วยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง)


การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเวลานั้นๆเป็นสิ่งที่จำเป็น (มีการตรวจสอบทุกสายการผลิตทุก 2 ชม.โดยQC)