TIT ผลิตทองแดงเพื่อใช้งานทุกประเภทในประเทศไทย

 

คอยล์ ( coil ) คือ?

คอยล์ ( coil ) นอกจากจะมีความหมายว่า “การหมุนวน” “การม้วน” ยังมีความหมายว่า “สิ่งของที่ม้วนเป็นรอบๆของลวดนำไฟฟ้า”

รายการผลิตภัณฑ์

มีการผลิตคอยล์หลากหลายประเภท เช่น คอยล์เซ็นเซอร์สำหรับยานยนต์ คอยล์สำหรับการผลิตไฟฟ้า คอยล์มอเตอร์และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคอยล์กระสวยม้วนหรือคอยล์แบบแกนอากาศ

จุดเด่นของบริษัท

ผลิตคอยล์ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ขดลวดขนาดเล็กที่สุด (0.015 มิลลิเมตร)ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุด (2.5 มิลลิเมตร)

การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด

มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดโดยใช้เครื่องมือในการผลิตที่เป็นของตนเอง ยากต่อการลอกเลียนแบบ


Products